dimarts

Telefonia mòbil

La ubicació de les antenes de telefonia mòbil és un problema present a les nostres localitats. Degut a queixes veïnals, l'Ajuntament d'Arbúcies està mediant perquè les antenes no estiguin situades en el nucli urbà. En el darrer full informatiu van fer pública la nova ubicació. I ara som uns altres veïns els que les tindrem més a la vora. I és que gairebé tothom vol TM però ningú vol les antenes de TM. De moment, us faré partícips de les meves reflexions:
1r. resulta que sóc un dels veïns més propers a la possible ubicació de les antenes, no em fan cap gràcia les antenes de TM, per tant si em demanen signar en contra, ho faré, però en sóc usuari (amb límits, però usuari),
2n. en algun lloc s'ha de posar l'antena; no crec que a aquestes alçades hi hagi gaire gent que vulgui/pugui renunciar al mòbil;
3r. s'acabi instal·lant on sigui, hi ha vàries coses que calen:
a) fer una bona instal·lació, el més allunyada possible a veïnatges i amb un reduït impacte visual,
b)CONTROL, crec que hem de demanar mesures periòdiques de les radiacions i que les normatives siguin el màxim de restricitves;
c)TRANSPARÈNCIA, que les dades siguin clares i comprensibles.
d) i també hem de demanar RESPONSABILITAT a la ciutadania. Tothom i cadascú ha de pensar d'usar el TM només per necessitat i el mínim imprescindible. I si ho trobem difícil, penseu en dues coses: qui rep més radiacions, és la persona que té el TM a l'orella, i que qui hi treu més beneficis són gent com en Zaplana de les quals desconeixem el nom però tenen la mateixa manera d'actuar.
Resumint, podem actuar o pressionar des de 2 àmbits: personalment com a usuaris, controlant el nostre consum responsablemen i ,també, com a ciutadans exigint un bon control públic.