dissabte

CARTA DE LA TERRA

Actualment necessitem referents que ens ajudin a posar-nos d'acord i a acceptar uns principis ètics comuns per a la convivència humana. Els tenim en els Drets Humans. Però hi ha alguns aspectes a considerar en profunditat: vivim en el Planeta Terra i els humans NO TENIM DRET a fer-hi el el vulguem de la manera que es fa actualment. El vocable bíblic traduït com a "domineu les plantes, els animals,...." s'ha interpretat com a sotmetiment i explotació, mentre que dominar ho hem d'interpretar per conèixer o tenir una habilitat en l´ús d'alguna cosa. Aquí és on ens porta la CARTA DE LA TERRA, a rectificar la mala interpretació, un referent per actuar. I no hem d'esperar al Dia de la Terra per començar. Recordem que l'ECONOMIA no ha de contradir l'ECOLOGIA. Apa som-hi!.
Diu:
"La Carta de la Terra és una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra.
La Carta de la Terra està impulsada per la xarxa mundial Dia de la Terra, i està pensada com una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra. Funcionarà com un codi universal de conducta per guiar les persones i les nacions cap a un desenvolupament sostenible. És una crida a l’acció que afegeix noves dimensions significatives a tot el que ja s’ha expressat en acords anteriors i declaracions sobre medi ambient i desenvolupament sostenible".
A comentaris, trobareu el text detallat: