diumenge

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

El dissabte 10 de març de 2012 hem viscut l'emoció de la fundació de l'Assemblea Nacional Catalana, ANC, després del ferragós però necessari procés d'esmenes. Ja tenim ESTATUTS, REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I FULL DE RUTA aprovats, des de la transversalitat i la unitat, des de la crítica i la generositat, de manera pacífica i amb voluntat solidària.
ASSEMBLEA (del fr. asembler = unir) : conjunt de totes les persones que formen una organització que assumeix decisions i les executa.
NACIONAL (del llatí natio=nascut): conjunt de persones amb característiques culturals comunes en un espai geogràfic més o menys delimitat, per naixement o per voluntat. També s'associa a un marc legal.

CATALANA (*), s'ha escollit catalana, i no de Catalunya, perquè aspira a unir-se, quan es constitueixin, amb altres assemblees dels Països Catalans que conformen la històrica Nació catalana.