dimecres

EFECTES DE LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

El Claustre de l'institut Montsoriu d'Arbúcies va elaborar una carta adreçada a les famílies dels alumnes que es va adjuntar dins el sobre del butlletí de notes. El Diari de Girona el dissabte 23 se'n va fer ressó en una notícia de la plana 10. Tot seguit us presento un resum.

Com es veuran afectats els vostres fills?

1. L’augment d’alumnes per aula comportarà una minva en la qualitat de l’ensenyament. Reducció d'atenció personalitzada a les necessitats dels alumnes. Augment dels problemes de disciplina. Disminució d'eficàcia i seguretat de les pràctiques a: laboratoris, tallers. Menys temps per intervencions orals dins l'aula. Menys temps dededicació tutorial per alumne i família i en tasques de correccions iavaluacions.

2. Les retallades en la plantilla i el nou règim de substitucions implicaran també greus limitacions. No es podran organitzar a grups d’atenció diversificada a l'ESO, ni mantenir l'optativitat al Batxillerat, ni tirar endavant plans de qualitat, ni realitzar activitats extraescolars. Molts professors hauran d'impartir classes de matèries d'altres especialitats. Pèrdua de classes pels retards en els nomenaments de substituts en cas de baixes.

3. Les retallades del pressupost ordinari de funcionament de centre impliquen un atac frontal al model d’educació pública: la previsió de quantitat assignada es redueix malgrat les despeses són les mateixes. Això implica introduir un copagament; congelar el programa de digitalització de les aules i reduir despeses com ara la neteja o la calefacció.

4. Les retallades tindran altres conseqüències lamentables: Molts alumnes continuaran rebent classes en barracons. S’endureixen les condicions per aconseguir les escasses beques. Augmenten les taxes universitàries i de Cicles.

Com a treballadors al servei del país, tenim la sensació se’ns està demanant que que acceptem fer pitjor servei amb l’excusa que són temps difícils. Això és inadmissible. En conseqüència, exigim als responsables de les decisions que s’estan prenent que les reconsiderin urgentment. Ens hi va el futur!