dissabte

FORTALESES PERSONALS (II)

Introducció FORTALESES PERSONALS (1)

1.Àmbit de la Saviesa i el Coneixement. Fortaleses cognitives que impliquen l'adquisició i ús del coneixement:
Curiositat, interès pel món
Tendència a explorar, experimentar i indagar alguna cosa que es considera nou. És un instint natural avantatjós per a la supervivència, ja que empeny a buscar informació en el medi i interactuar amb ell. La curiositat facilita la creativitat.
Amor pel coneixement i l'aprenentatge
Tendència cap a  l’actualització del coneixement propi.
Saviesa.  El més alt grau del coneixement, ja sigui en ciències, lletres, arts o sobre la vida mateixa. La saviesa comporta sovint la capacitat de proporcionar consells sensats a altres persones.
Pensament crític, mentalitat oberta
Raonar. Capacitat cognitiva que permet a una persona entendre les situacions de la vida i ser responsable d'ella mateixa i dels seus actes, mitjançant una actitud conscient.
Discerniment.
Enginy, originalitat, intel·ligència pràctica
Creativitat,  pensar en noves solucions a situacions i formes de pensament i expressió.  Capacitat de crear i produir alguna cosa nova. Crear és inventar possibilitats. Una persona és creativa quan a partir d'un conjunt d'estímuls veu el que ningú havia vist abans.
Perspectiva
Projecte. Elaboració i construcció que una persona fa de la seva pròpia vida i de la seva personalitat, amb l'objectiu de donar sentit a la seva existència i d'aconseguir uns objectius personals. El projecte d'un mateix, si és positiu, sol comportar l'autorealització.
2. Àmbit del Coratge. Fortaleses emocionals que impliquen la consecució de metes en situacions de dificultat externa o interna, superant les adversitats:
Valentia
Valentia. Demostració de coratge i determinació per fer front a una situació perillosa que requereix controlar la por, encara que sigui posant en risc la pròpia vida. No abandonar per alguna amenaça, desafiament, dificultat o dolor.
Afrontament. L'afrontament consisteix en tractar les situacions estressants com problemes que cal resoldre i no evitar.
Sacrifici
Perseverança i diligència
Perseverança. Capacitat per implicar-se en aconseguir les metes proposades, completar projectes, lluitar amb tenacitat per superar els obstacles i les dificultats que van sorgint.
Resiliència és la capacitat d'una persona o un grup per resistir i seguir progressant en la vida tot i patir experiències traumàtiques, condicions de vida difícils o malalties que poden arribar a ser greus, superant-les amb èxit.

Honestedat, autenticitat
Capacitat d’actuar de forma genuïna i autèntica, assumint la responsabilitat de les pròpies  accions i sentiments.
Sinceritat. Adequació i coherència entre el que es diu i el que es pensa o es sent.
Integritat .
Vitalitat i passió per les coses
Vitalitat. Patró de conducta que mostren les persones que viuen el dia a dia de forma activa i amb energia. Facilita la vitalitat el seguir una dieta equilibrada, fer exercici físic regularment, riure amb assiduïtat, dormir bé a les nits i participar en activitats creatives.
Entusiasme, abordar la vida amb interès i energia.
3. Àmbit de la Humanitat. Fortaleses interpersonals que impliquen tenir cura i oferir amistat i afecte als altres:
Amor, generació de relacions que aporten seguretat, capacitat d'estimar i de ser estimat/da
Vivència universal en l'ésser humà que es concreta en l'acte d'estimar, expressant una disposició de donar afecte als altres, respectant-los, valorant-los i acceptant-los tal com són, procurant alhora la seva felicitat.
Amistat. Sentiment d'empatia entre dues persones que es construeix al llarg de la vida a través d'una sèrie de trobades socials. L'amistat autèntica es fonamenta en la virtut i és sincera, noble, altruista i desinteressada.
Tendresa. Tracte afectuós i carinyós cap a una persona a qui s'estima.
Amabilitat. Simpatia. Generositat
Generositat. Qualitat d'una persona que la fa evitar l'egoisme i la inclina a donar desinteressadament als altres tant béns materials com, sobretot, afecte i sentiments basats en l'amistat i l'amor.
Altruisme,  comportament que procura el bé a altres persones o institucions de forma desinteressada, sense demanar res a canvi.
Solidaritat.
Acollida.
Intel·ligència emocional (personal i social)
Amabilitat. Disposició afectuosa, afable i complaent d'una persona cap a una altra persona.
Empatia . Connectar amb altres persones i  persona i posar-se  al seu lloc.
Assertivitat.
Encaixar en diferents  situacions socials.
4. Àmbit de la Justícia. Fortaleses cíviques que comporten una vida en comunitat saludable:
Ciutadania, civisme, lleialtat, treball en equip, sentit del deure
Responsabilitat. Capacitat de comportar-se amb sensatesa, sentit comú i d'acord amb les normes, amb la finalitat de cuidar-se un mateix i tenir cura de les persones que es té a càrrec. Complir amb les responsabilitats i compromisos vers un objectiu comú.
Sentit de la justícia, equitat, imparcialitat
Justícia. Forma d'actuar ajustada al dret, a l'equitat i a la raó objectiva.
Equanimitat. Donar a tothom  una oportunitat justa.
Lideratge
Tret de la personalitat que dóna a una persona la capacitat de motivar, organitzar i dirigir un grup. Una de les qualitats més importants d'un líder és saber extreure el millor de cada individu del grup en benefici del propi grup.
5. Àmbit de la Temprança. Fortaleses de saber expressar de forma adequada i moderada els desitjos i les necessitats:
Perdó
Decisió que pren una persona que ha estat perjudicada per una altra, per eximir una ofensa, greuge o dany rebut. El perdó serveix per alliberar-nos de ferides del passat i recuperar el benestar, ja que mantenir rancor pels perjudicis soferts és perjudicial per a la pròpia salut psicològica. Les persones que saben perdonar són més felices, equilibrades i agradables.
Modèstia, humilitat
Humilitat. És un tret de la personalitat que ens ajuda a tenir empatia, compassió i altruisme cap als altres.
Actuar sense pretensió.
És un estat emocional que facilita tenir una opinió mesurada i objectiva d'un mateix.
Prudència, discreció, cautela
Cautela i moderació davant les persones i les situacions. La prudència és una virtut perquè evita la precipitació i facilita tenir bon judici per discernir el que és convenient i actuar amb bon criteri.
Judici: prendre decisions considerant tots els punts de vista. No prendre decisions precipitades. Ser capaç de canviar d’ opinió davant noves evidències.
Autocontrol, autoregulació
Autocontrol. Control dels propis impulsos i reaccions, especialment les de tipus emocional. L'autocontrol permet portar les regnes de la pròpia vida, de manera adaptativa i sense deixar-se portar per la impulsivitat.
Autonomia és la regulació de la conducta a partir dels propis criteris, amb un funcionament autodeterminat i resistent a l'aprovació o desaprovació dels altres.
Paciència. Capacitat per fer amb calma coses pesades o minucioses, suportant els contratemps sense alterar-se. Tenir paciència amb els altres és donar temps a una altra persona perquè s'expressi i resolgui els seus
Disciplina.
6. Àmbit de la Transcendència. Fortaleses que ens connecten amb la immensitat de l'univers i contribueixen a aportar significat a la vida:
Apreciació de la bellesa i l'excel·lència
En diversos àmbits de la vida: la natura, l’art, les matemàtiques, la ciència o les experiències quotidianes.
Gratitud
Gratitud. Sentiment que ens fa apreciar un benefici o favor que se'ns ha fet i que ens empeny a correspondre'l  d'alguna manera.
Esperança, optimisme, projecció vers el futur
Esperança. En psicologia, estat d'ànim en el qual es té la confiança i il·lusió d'aconseguir  un futur millor i treballar per aconseguir-lo.
L’Optimisme és un estat d'ànim orientat cap al futur que ens fa veure i avaluar les coses en la seva faceta més favorable.
espiritualitat
Espiritualitat és tenir creences coherents sobre un propòsit més elevat i un sentit a la vida. L'espiritualitat sovint està associada a la religiositat.

sentit de l’humor
Aptitud cognitiu-emocional de gran complexitat que facilita el riure. Implica tenir una actitud lúdica i optimista a la vida, permet veure els problemes amb un prisma positiu i ajuda a tenir unes expectatives alegres i constructives cara al futur.
Alegria. Estat emocional joiós i viu que sol manifestar-se amb paraules, gestos i conductes animades.2 comentaris:

alterglocal ha dit...

(+) SENTIMENTS POSITIUS:

Acceptació
Admiració
Afecte
Alegria
Alleujament
Amabilitat
Anhel
Anticipació
Atracció
Audàcia
Beatitud
Benestar
Bondat
Cautela
Compassió
Comprensió
Condescendència
Condolença
Confiança
Coratge
Desafiament
Desassossec
Desig
Devoció
Discreció
Emoció
Estima
Èxtasi
Fascinació
Felicitat
Fermesa
Fortalesa
Gallardia
Goig
Gratitud
Honestedat
Il•lusió
Innocència
Integritat
Joia
Lleialtat
Llibertat
Luxúria
Misericòrdia
Modèstia
Necessitat
Orgull
Perdó
Pietat
Plaer
Protecció
Respecte
Riure
Satisfacció
Serenitat
Sorpresa
Supèrbia
Tenacitat
Tendresa
Valor

(-) SENTIMENTS NEGATIUS:
Acritud
Angoixa
Ansietat
Aspror
Avarícia
Avorriment
Cobdícia
Confusió
Consternació
Covardia
Crueltat
Culpabilitat
Debilitat
Decepció
Desconcert
Desengany
Disgust
Dolor
Dubte
Egoisme
Enuig
Enveja
Enyor
Estoïcisme
Falsedat
Fàstic
Feblesa
Fúria
Gelosia
Greuge
Hipocresia
Humiliació
Insolència
Ira
Irritació
Malícia
Menyspreu
Oblit
Obstinació
Ofuscació
Pànic
Patiment
Pena
Penediment
Perversitat
Por
Ràbia
Rancúnia
Rebuig
Remordiment
Renúncia
Resignació
Sofriment
Terror
Tristesa
Turment
Venjança
Vergonya
Vulnerabilitat

(/) SENTIMENTS NEUTRES O CONTRARRESTATS:
Amistat/Enemistat
Amor/Odi
Apatia/Empatia
Astorament
Consol/Desconsol
Credulitat/Incredulitat
Decisió/Indecisió
Diferència/Indiferència
Dolència/Indolència
Empar/Desempara
Escepticisme
Paciència/Impaciència
Pertinència/Impertinència
Seguretat/Inseguretat
Sensibilitat/Insensibilitat
Simpatia/Antipatia
Solitud/Soledat
Timidesa
Tolerància/Intolerància
Victòria/Derrota

http://relatsencatala.cat/conversa/va-de-sentiments-positius-negatius-i-neutrals-aix-el-pesat-del-llamp-altra-vegada/1038241

alterglocal ha dit...

Positius

Abraçar-se
Acollir
Atenció
Canviar
Compartir
Creativitat
Donar
Eliminar
Engrescar
Escoltar
Interès
Llençar
Plorar
Reaccionar
Rebre
Transformar

Negatius

Cridar
Decepció
Interrompre
Fracàs
Frustració


Joia - Plor
Interès - Desinterès
Atenció - Desatenció
Creació - Destrucció
Incorporació - Eliminació
Acció - Reacció
Informació - Transformació

Cridòria
Decepció
Interrupció
Frustració