dissabte

FORTALESES PERSONALS (I)

Valors,  virtuts, fortaleses,  juntament amb els mots que expressen  actituds i comportaments associats ... paraules que en diferents moments i contextos es fan servir  per expressar maneres de pensar i d’actuar desitjables de cares al bé comú i a la felicitat personal. Cada època i cada cultura ho expressa amb les seves similituds i els seus matisos. Paraules velles que prenen nous matisos de significat en traduir-se d’una llengua a una altra. Paraules noves que intenten incloure conceptes o precisar significats.
Actualment, en la nostres societats desenvolupades, interconnectades, amb diversitat de vies de comunicació i difusió d’idees, de llibertat d’expressió i de tolerància, no hi ha una proposta única com en èpoques anteriors.  Donem primer una ullada al passat i a cultures que han abeurat la nostra.
El món grec ja associava  unes facultats humanes adients per a les activitats humanes. Les  4 bàsiques eren:  la temprança, la fortalesa, la prudència i la justícia.  Afegeixen coratge, generositat, amistat, honestedat, amor propi.
La cultura romana valorava l’ autoritat, amabilitat, pietat, dignitat, temprança, fermesa, ganes de treballar, respecte als avantpassats i els costums, honestedat i mesura.
Les religions parlen de:  bondat, generositat, gratitud,  misericòrdia, esperança, paciència, acceptació, constància, prudència, lleialtat, sinceritat,  fidelitat, castedat, puresa, mesura, generositat, diligència, paciència, amor, humilitat,  fe, esperança i caritat.
Les diferents escoles de pensament filosòfic  ho enfoquen des de punts de vista ètics, de moral i de coneixement.
Amb la laïcització de la societat i en sintonia amb el paradigma científic vigent, amb voluntat de trobar una manera d’expressar-nos  pugui ser admesa universalment, calen propostes integradores i obertes. Per això la teoria sobre les fortaleses de Martin Seligman respon en aquests moments  a aquesta necessitat. 
Les fortaleses personals són disposicions de la nostra manera de ser, de sentir, de pensar i d’actuar que ens permeten generar estats positius, que milloren el benestar personal i col·lectiu.
Com més ben identificades tinguem les nostres fortaleses, més les portarem a la pràctica. I com més les exercitem, més s'eixamplarà la nostra capacitat de benestar i de tenir recursos a l'abast per fer front a les dificultats.

La finalitat d’indentificar les nostres fortaleses és poder de conèixer aquells trets que ens permeten generar estats positius i  podem enfocar  les nostres activitats de forma que es manifestin el màxim possible i d’aquesta manera que el nostre estat emocional sigui satisfactori.

Continua: FORTALESES PERSONALS (II) 

1 comentari:

alterglocal ha dit...

Personalment et veig una persona:

Agradable
Acollidora
Actitud positiva (amb)
Activa
Afectuosa
Agraïda
Alegre
Altruista
Amable
Amorosa
Amistosa
Assertiva
Autèntica
Autoconscient (amb)
Autocontrol (amb)
Autoestima (amb)
Autònoma
Autorealitzada
Benestar (amb)
Bon criteri (amb)
Bondadosa
Calmada
Caritativa
Cautelosa
Civisme (amb)
Capaç
Compassiva
Comprensiva
Compromesa
Comunicativa
Confiança (amb, de)
Confiada
Constant
Coratjosa
Cordial
Creativa
Crítica (constructiva)
Curiosa
Detallista
Diligent
Disciplinada
Divertida
Desig (amb)
Digna
Discreta
Emotiva
Empàtica
Enginyosa
Entusiasta
Equilibrada
Esforçada
Esperançada
Esperit d’equip
Espiritual
Excel•lent
Èxitosa
Familiar
Fe (amb)
Feliç
Forta
Generosa
Honesta
Hospitalària
Humanitat
Humil
Humor (amb sentit de)
Idealista
Il•lusionada
Imaginativa
Iniciativa (amb)
Íntegra
Intel•ligent
Intel•ligència emocional (amb)
Justa
Líder
Lleial
Lluitadora
Madura
Ment oberta (amb)
Modesta
Motivada
Motivadora
Natural
Objectiva
Optimista
Ordenada
Organitzada
Organitzadora
Original
Pacient
Passió
Pacífica
Perdonar (sap)
Perseverant
Resistent a les adversitats
Proactiva
Prudent
Raonadora
Realista
Relaxada
Resilient
Respectuosa
Responsable
Riallera
Saludable
Satisfeta
Saviesa (amb)
Serena
Simpàtica
Sincera
Sensata
Solidària
Superació (amb capacitat de)
Tenaç
Tendresa (amb)
Treballadora
Valenta
Vital