dissabte

COMPARTIR CONEIXEMENT

(en construcció permanent)
Moltes són les teories sobre el pensament han aparegut i totes tenen elements a considerar donat que parteixen de l'observació i estudi de la realitat. Després de molts anys de formació i docència he procurar integrar d'una manera global  allò que m'ajuda en el dia a dia, des de l'estímul-resposta del conductisme a tots els processos descoberts a partir de la recerca neurobiològica, psicologia, informàtica, etc. 
TEORIA PASS. Parteixo com a base dels 4 paràmetres de la teoria PASS que són els penso que més s'ajusten al processos fisiològics: la informació entra i és seleccionada segons l'atenció, les connexions del cervell formen xarxes en sèrie (sequèncial) i en paral·lel (simultani), es processa i es planifica i s'hi dóna una resposta. 
TEORIA DE LES EMOCIONS. A la base d'aquests processos cognitius hi ha les emocions que modulen i condicionen les respostes, o bé, són controlades i conduides pels processos cognitius. 
TEORIA DE PNL. Els plantejaments de la Programació NeuroLingüísitca ecaixen bé el l'esquema, afegint-hi els processos ciestèssics.
TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES. Els vuit aspectes de les IM els trobem reflectits en els diferents processos: visual V, lingüística L, cinestèsica C, musical M, intrapersonal Tra, interpersonal Ter, naturalista N.


PENSAMENT
ESTÍMUL
Atenció
Simultani
Seqüencial

Planificació
RESPOSTA
Mirar
Escoltar
Llegir
Sentir


Motivació
interna o
externa


Focalitzar
Concentrar
Percebre
Analógic
Digital
Gestual
Causa-efecte
Conseqüència
Formular objectius.
Sospesar alternatives.
Perspectiva.
Mitjans fins
Decidir
Organitzar

Parlar
Escriure
Escolta activa
Moure’s
Gesticular
Interpretar
Expressar
Manipular
Visual V
Auditiu L
Cinestèsic C
Memòria
Identificar. Nomenar. Comparar N
Comptar
Classificar. Relacionar. Associar
Conceptualitzar Abstreure
Comprendre. Interpretar
Inferir
Dissociar. Associar
Processar ritmes i melodies M
Impuls
Emocions
Intrapersonal Tra
Interpersonal Ter